Naslouchátko
01/06/2017
Kategorie: Nemoci, Novinky

Co poškozuje nás sluch

Žijeme v době, kdy jsme vystaveni mnoha škodlivým vlivům. Ty poškozují části našeho těla a naše zdraví. Není pochyb o tom, že mnoho z těchto faktorů poškozují i náš sluch. Poruchy sluchu jsou stále častější a výjimkou nemusí být ani náhlá ztráta sluchu. Pojďme přijít těmto problémům na kloub.

Škodlivé vlivy

Problémy se sluchem se můžou vyskytovat buď jako důsledek vyššího věku a přirozeného útlumu našich smyslů., nebo jako jev, který je způsoben nadměrnému se vystavování vlivů, které náš sluch zhoršují. Sluch se dokáže částečně regenerovat, ochrana sluchu je však důležitá. Negativně na něj působí poslouchání hlasitě pouštěné hudby či práce v prostředí, kde jsou limity hluku vysoké a nezdravé. V takových případech je důležité používat chrániče sluchu. Faktory, které také zhoršují sluch, ale o kterých se málo ví, jsou například toxické látky. Máme na mysli kouření, alkohol či jiné drogy. Při dobré péči o sluch je nutné vyhýbat se těmto zmíněným aktivitám nebo je minimálně omezit.

Děsivé statistiky

Světová zdravotnická organizace (WHO) shromažďuje mnoho dat týkajících se poruch sluchu. Vyplývá z nich, že asi 360 miliónů lidí na světě trpí omezující ztrátě sluchu. U dětí jsou poruchy nejvíce způsobovány geneticky či proděláním infekčních chorob či úrazů. Poslední zajímavá statistika, kterou je dobré zmínit, se týká důchodců nad 65 let. Třetina z nich totiž trpí ztrátou sluchu.

Pomoc při potížích

Je nutné si uvědomit, že pokud nebude naše ztráta sluchu či jiné poruchy řešeny, může to vést k sociální izolaci postiženého. Důležité je pravidelně navštěvovat lékaře. Stačí praktický, ale ideální je lékař z oddělení ORL. Ztráta sluchu se pak řeší nejčastěji různých implantátů a naslouchadel. Dle statistik by naslouchátko či kochleární implantát pomohl asi 20% postižených. Zmíněný kochleární implantát se nejvíce používá v případech vrozeného postižení dětí.

1 komentář
  1. roky.85@seznam.cz'

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *